Зміни в порядку забезпечення осіб з інвалідністю

Зміни в порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації
Останнім часом у осіб з інвалідністю, зокрема у осіб з інвалідністю з глибокими порушеннями зору, виникає чимало запитань щодо останніх змін в порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації і тому ми сьогодні зупинимось на цих змінах.
Насамперед слід зазначити, що соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Статтею 7 цього Закону передбачено, що медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) та лікарсько-консультативна комісія (далі – ЛКК) лікувально-профілактичного закладу складає (коригує) індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи, яких потребує особа з інвалідністю з вадами зору, а також яка є потреба в особи з інвалідністю з вадами зору в технічних та інших засобах реабілітації.
Постановою кабінету міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 806 були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів” якою був затверджений новий Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.
Таким чинном сьогодні треба керуватись новим порядком забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. №806. Саме цим порядком урегульовано механізм забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення засобами реабілітації.
Осучаснено перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, та перелік технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які може виплачуватися компенсація їх вартості.
Документом передбачено розширення дії відповідного порядку на осіб з інвалідністю з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, та осіб, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту.
Спрощено умови виплати компенсації за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.
Також йдеться про забезпечення осіб з інвалідністю I та II групи по зору та дітей з інвалідністю по зору мобільним телефоном як основним засобом для спілкування та орієнтування.
Цим порядком, зокрема, передбачено адресний підхід до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій; новий механізм фінансування такого забезпечення за принципом, «гроші ходять за людиною»; виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації, а також низку інших нововедень.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ прийняло наказ від 06.08.2019 № 1208 Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації яким затверджені граничні ціни на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю. П.18 цього наказу встановлює граничні ціни на Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:, якими забезпечуються особи з інвалідністю з вадами зору, а саме:
мобільний телефон- 3252 грн.
аудіоплєєр - 861 грн.
диктофон - 1200 грн.
годинник механічний - 690 грн.
годинник електронний - 240 грн.
Крім того, цим наказом встановлені граничні ціни на палиці-орієнтири (палиці тактильні) складні, регульовані / не регульовані за висотою, що складає 204 грн.
Згідно п.8 нового порядку Особам з інвалідністю I і II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від 14 років виплачується компенсація за придбання годинника (електронного - дітям віком від шести років), мобільного телефона (дітям віком від семи років).
Особам з інвалідністю I групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від шести років виплачується компенсація за придбання тактильної палиці.
Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору, зазначеним у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору, та фіскальний чек, що підтверджує придбання засобу реабілітації.
Згідно п.9 зазначеного вище порядку на підставі висновку МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору, та фіскального чека, що підтверджує придбання диктофона, виплачується компенсація особам з інвалідністю I і II групи по зору з числа студентів та слухачів закладів вищої освіти, особам, які працюють на посадах керівників та їх заступників, дітям з інвалідністю з 14 років, що навчаються в закладах загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти, а також юристам, журналістам, педагогічним працівникам, науковцям, перекладачам.
Іншим спеціалістам виплачується компенсація за придбання диктофона за наявності висновку МСЕК, що підтверджує інвалідність по зору, фіскального чека, що підтверджує придбання такого засобу, а також рішення комісії, утвореної органом соціального захисту населення, до складу якої входить представник громадської організації осіб з інвалідністю по зору.
У відповідності до п.10 порядку особи з інвалідністю I та II групи по зору та законні представники дітей з інвалідністю по зору віком від семи років можуть придбати аудіоплеєр замість мобільного телефона.
Особам з інвалідністю I та II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від семи років, які надали фіскальний чек, що підтверджує придбання аудіоплеєра замість мобільного телефона, відшкодовується вартість аудіоплеєра в межах граничної ціни на мобільний телефон із строком п’ять років, на який видано виріб.
Як зазначено в п. 14 згаданого порядку облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплату компенсації ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання таких осіб.
Для взяття на облік, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення заяву про взяття на облік за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Разом із заявою про взяття на облік пред’являються, зокрема, такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, як паспорт громадянина України(інший документ,що замінює паспорт) або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю висновок ЛКК).
У разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група, причина інвалідності.
Предявляється також індивідуальна програма реабілітації, але тут треба звернути увагу на те, що для особи з інвалідністю група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації індивідуальна програма реабілітації не пред’являється.
В таких випадках достатньо висновка лікарсько – контрольної комісії.
Крім того, треба надати також копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України).
Хочу звернути увагу на те, що для взяття на облік осіб з інвалідністю з вадами зору з числа членів Українського товариства сліпих, до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник обласної, територіальної або первинної організації УТОС, який повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус і повноваження.
У виняткових випадках за бажанням особи з інвалідністю, для подачі заяви про взяття їх на облік для забезпечення їх технічними засобами реабілітації представники органів соціального захисту населення та/або уповноважені представники соціальних установ приїжджають до такої особи за місцем проживання/перебування. Це буває, наприклад, в тих випадках, коли особа з інвалідністю з вадами зору має ще інші важкі додаткові захворювання.

Романюк В.- юрисконсульт

#центрнезрячих #незрячі #київськийцентрнезрячих #київ #департаментсоціальноїполітики #соцзахист