ПОСЛУГИ КИЇВСЬКОГО ЦЕНТРУ НЕЗРЯЧИХ

Поки Київський центр незрячих працює не на повну потужність, ми будемо потрохи знайомити вас з послугами, якими вже можуть користуватися особи з інвалідністю по зору.


Відтак мешканцям міста Києва можуть звернутися до центру і отримати безкоштовну психологічну допомогу:

- професійну підтримку і сприяння у вирішенні психологічних проблем людини, сім’ї або соціальної групи;

- допомога із соціальною адаптацією, саморозвитком, самореалізацією;

- подолання складної психологічної ситуації, яка порушує нормальну життєдіяльність людини, сім’ї або соціальної групи і не може бути подолана ними самостійно.


Одержати таки психологічну допомогу можуть у фахівця Центру, який надає індивідуальні психологічні консультації:

- для вирішення психологічних проблем;

- формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;

- навчання методам і прийомам саморегуляції, самовиховання, самонавчання.


Також можлива організація групової роботи спрямованої на розвиток:

- комунікативних навичок;

- інтелектуальних та творчих здібностей;

- самопізнання, самосвідомості;

- подолання конфліктних та стресових ситуацій.


На консультаціях розглядаються питання:

- соціальної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями до умов оточуючого середовища, побуту, навчання;

- соціально-педагогічної корекції (зміна ставлення людини з інвалідністю до своїх вад, становища в сім’ї та суспільстві, формування мотивації до навчання та отримання професії, набуття та підтримання стереотипів безпечної поведінки, опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих).


Контактний телефон: +38 097 837 78 23

#центрнезрячих #незрячі #київськийцентрнезрячих #київ #департаментсоціальноїполітики #соцзахист